Výroba a distribúcia obalov z bublinkovej fólie a vlnitej lepenky.

 

 

Ochranná funkcia obalu zabezpečuje:

  • ochranu tovaru pri manipulácii, skladovaní a preprave, kde prichádza k otrasom, nárazom, tlakovému namáhaniu a iným vplyvom, ktoré spôsobujú deformáciu tovaru. Pred týmito vplyvmi chráni najmä prepravný obal.
  • ochranu tovaru pred stratami a rozkrádaním
  • ochranu tovaru pred znehodnotením kvality tovaru a znížením zdravotníckej a hygienickej nezávadnosti, pred zvlhnutím a vysýchaním
  • ochranu tovaru pred chemickým znehodnotením
  • ochranu tovaru pred chuťovými a pachovými zmenami, ktoré môžu vzniknúť pri spoločnej preprave a skladovaní tovarov, ktoré podľa predpisov nesmú prísť do vzájomného styku

 

 

Ochranná funkcia:

Je základnou funkciou obalu. Balenie má zaistiť predaj tovaru so zachovanými úžitkovými vlastnosťami, má zabrániť ničeniu tovaru pri manipulácii, preprave a skladovaní, má chrániť tovar pred kvalitatívnymi a kvantitatívnymi zmenami, má zabezpečiť jeho hygienickú nezávadnosť.

 

 

 

 

Obal je teda prostriedkom dočasnej ochrany tovaru, schopný spolu s inými prostriedkami tvoriť integrovaný systém ochrany. Podiel obalu na zachovateľnosti výrobku možno číselne vyjadriť tzv. koeficientom ochrannej účinnosti obalu, ktorý udáva, koľkokrát je životnosť baleného tovaru dlhšia než nebaleného za rovnakých podmienok skladovania.

Naši odborní pracovníci Vám pomocou profesionálnej analýzy a širokej ponuke obalového materiálu navrhnú optimálne riešenie balenia vašich výrobkov. Optimalizáciou balenia ďalej získate aj úsporu nákladov v kompletnom procese balenia a logistiky.

 

 

Pocitadlo.sk